Nieuwbouw Nierupper-Hartje.

Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de voortgang van de nieuwbouw.

Start 2e week 2021. Oplevering 01-07-2021

Inmiddels is het oude transfomator huisje verdwenen en de kabels via een nieuw traject opnieuw aangeloten op het nieuwe transformatorhuis.
Dit was nodig omdat het oude transfomatorhuis in de nieuwbouw voor de horeca stond en de kabels de funderingen doorkruisten.

Afgelopen week 26-11-2020 zijn de bouwvakkers voorzichtig begonnen met wat voorbereidende werkzaamheden. Voor de nieuwbouw op de kopskant aan de zijde van het hoefje moet geheid worden. Hiervoor moest wat ruimte gemaakt worden.
De planning is dus 08-01-2021 start nieuwbouw.